در فرهنگ کهنسال و گهربار ما، کتاب و ادبیات مکتوب عزیزترین مونس و همراه آدمی بوده و اهل مطالعه همواره از امتیازات اجتماعی و منزلتی ارجمند در یاد و خاطره و منظر عمومی جامعه برخوردار بوده‌اند.

با این وصف اگر در نشر کتاب و ترویج کتاب‌خوانی همتی مداوم و سنجیده به کار بسته نشود، در کوران رخدادهای زمانه سایه سستی و غفلت بر این رسانه مستولی خواهد شد و جای حضور و انس دلنشین و تعالی‌بخش کتاب را دل‌مشغولی‌های کم‌ارج خواهد گرفت.

انتشار سلسله کتاب‌های  برخاسته از این اندیشه است که کتاب می‌تواند با حجم کم و بهای ارزان در دسترس عموم قرار گیرد و با عرضه‌ی آن در شبکه گسترده و مردمی راه خود را به خانه‌ها باز کند.

در این مجموعه چکیده‌هایی سودمند از ادبیات و معارف و دستاورد‌های گوناگون دانش و هنر مطابق با ذوق و موقعیت فرهنگی و اجتماعی مخاطبین عرضه می‌شود تا نیازها را پاسخ گوید و بر دانایی بیفزاید و شور و شوق مطالعه را هر چه بیشتر برانگیزد.

سال تاسیس: ۱۳۷۴