شبکه‌های اجتماعی و مجازی و
آنومی‌های نوظهور در ایران

تکنولوژی بنا به تقدیرش که هم راهگشاست و زاینده امید و هم به حجاب آورنده است و مانع، به رویکرد ما به جهان شکل می‌دهد. رویکرد ما به جهان و طبیعت همواره یکی از دو عنصر متمایز تکنولوژی را ممکن می‌کند. شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز به عنوان یکی از مصادیق تکنولوژی در روزگار جدید و در جامعه شبکه‌ای، این امکان را دارند، هم می‌توانند آگاهی بخش باشند، هم می‌تواند فریبنده؛ هم می‌توانند ارزش‌های مفید برای جامعه را از دیگر گروه‌ها و جوامع با خود به همراه بیاورند و هم می‌توانند عامل انتقال ارزش‌های مضر و مخرب باشند. جامعه و ارزش‌های مسلط در آن به هر حال تغییر خواهد کرد و دوران گذار و وضعیت آنومیک، طبیعت این تغییر است و هر آن‌چه طبیعی است فراسوی نیک و بد است. مهم رویکرد و نحوه مواجهه ما با این تغییرات، این وضعیت آنومیک و ارزش‌ها ووضعیت جدیدی است که شبکه‌های اجتماعی مجازی با خود به همراه آورده‌اند.
کتاب حاضر تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر این وضعیت آنومیک و شکل‌گیری وضعیت جدید و بازنمایی آن را به بحث و بررسی می‌گذارد.

محمد رهبری

کویر
رقعی
۱۸,۵۰۰ تومان
چاپ اول ۱۳۹۷
شومیز
۱۹۲ صفحه

شبکه‌های اجتماعی و مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *