این کتاب، یکی از مهمترین و علمی‌ترین کتبی است که در زمینه تاریخ معاصر ایران، به رشته تحریر درآمده است. کتاب حاضر پس از یک بررسی اجمالی من‌باب وقایع و رویدادهای منتهی به انقلاب مشروطه، وارد دوران پس از مشروطه شده، حکومت احمد شاه قاجار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه به کودتای ۱۲۹۹ پرداخته و نقش رضا خان و سید ضیاء الدین طباطبایی را در این کودتا به نقد می‌کشد. وقایع پس از کودتا، برنشستن رضا خان بر مسند رییس الوزرایی، پیشنهاد استقرار حکومت جمهوری و نهایتاً تاج‌گذاری رضا شاه که مصادف می‌شود. با انقراض رسمی قاجاریه و آغاز حکومت سلسله پهلوی، بخش‌های مهم این کتاب است.

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان
ترجمه حسن افشار
نشر مرکز
وزیری
۵۴۰۰۰ تومان
چاپ نهم ۹۶
شومیز
۴۶۴ صفحه

دولت و جامعه در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *