فرایند توسعه در شکل جامع آن باید همه‌ی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی را درهم آمیزد و ابعاد گوناگون حیات آدمی را دربرگیرد. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که آزادی سیاسی و نظام سیاسی مردم سالار به حفظ و گسترش آزادی‌های اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین آزادی سیاسی پیش‌نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است. در ارتباط با مقوله‌ی توسعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش دولت بسیار تعیین کننده است به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که دولت، مجری و کارگزار نوسازی اجتماعی – اقتصادی محسوب می‌شود؛ این نقش بسیار جدی است. در این کشورها، ماهیت اجتماعی دولت نیروها و طبقات اجتماعی تشکیل‌دهنده‌ی ساختار دولت- تأثیر مهمی بر توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی این جوامع دارد. بنابراین موضوع دولت توسعه‌گر از اهمیت خاصی برخوردار است.

عباس مصلی نژاد
نشر نی
رقعی
۳۰٫۰۰۰ تومان
چاپ چهارم
شومیز
۳۰۰ صفحه

دولت و توسعه اقتصادی در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *