برای بررسی گذشته و حال ایران رویکردی که به‌راستی توانایی تبیین و پیش‌بینی داشته باشد لازم به‌نظر می‌رسد. این رویکرد و بررسی‌های مبتنی بر آن به ما کمک می‌کند تا تاریخ و سیاست ایران را بهتر بفهمیم. و به حل بسیاری از مسائل پیچیده و بغرنج- مانند علل دشمنی مستمر میان دولت و جامعه ایران – دست یابیم.
این کتاب مجموعه مقالاتی مستقل و، درعین‌حال، وابسته به‌هم‌اند که در مجموع دلایل و شواهد مؤید نظریۀ حکومت خودکامه را به‌دست می‌دهند. و در آن‌ها ریشه‌ها و اعتبار علمی نظریۀ حکومت خودکامه و مطالعات موردی مرتبط با آن ارائه شده است. همچنین نظریۀ عمومی انقلاب‌های ایرانی، فرّه ایزدی و حق الهی پادشاهان، لیبرالیسم اروپایی و مفاهیم نو آزادی در ایران، و … مورد بررسی قرار گرفته است.

 

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان
نشر نی
رقعی
۳۲۰۰۰ تومان
علیرضا طیب
چاپ چهاردهم
شومیز
۴۱۲ صفحه

تضاد دولت و ملت (نظریه تاریخ و سیاست ایران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *