مدرن بودن یعنی زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض، مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمان‌های بوروکراتیک عظیمی که قادر به کنترل و غالباً قادر به تخریب همۀ اجتماعات، ارزش‌ها و جان‌ها هستند؛ و با این همه دست بسته نبودن در پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این نیروها، جنگیدن به قصد تغییر جهانِ این نیروها و تصاحب آن برای خودمان.
برای مدرن بودن باید هم انقلابی و هم محافظه‌کار بود؛ مهیای تحقق امکانات جدید در عرصۀ تجربه و حادثه و ماجرا، هراسان از آن اعماق نیهیلیستی که فرجام بسیاری از ماجراجویی‌های مدرن است. و مشتاق و جویای آفرینش و درآویختن به امری واقعی، آن هم درست در زمانی که همه چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود.
این کتاب می‌کوشد غنای معنوی فرهنگ مدرنیستی را برای مردان و زنان کوچه و بازار و همۀ انسان‌های مدرن احیاء کند، و نشان دهد چگونه، برای همۀ ما مدرنیسم همان رئالیسم است.

مارشال برمن
طرح نقد
رقعی
۶۰٫۰۰۰ تومان
مراد فرهادپور
چاپ دوم ۹۷
شومیز
۵۴۶ صفحه

تجربه مدرنیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *