در مورد اینکه کشورهای مختلف از جمله ایران به چه نحو اداره می‌شوند، تصمیمات مهم چگونه اتخاذ می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تا چه حد به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیاست‌های اتخاذ‌شده ارتباط دارد، به رغم ارزش بالای یادگیری، اطلاعات زیادی وجود ندارد. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که برنامه ریزی در ایران به عنوان نمونه‌ای قابل تعمیم از شیوه‌ی حکمرانی، دربرگیرنده‌ی اطلاعات مفیدی در این زمینه است. عملکرد سازمان برنامه و بودجه نیز در نقش دستگاه تنظیم‌کننده‌ی ‌برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سنواتی و به‌مثابه محل تلاقی آرمان‌ها و آرزوهای سیاستمداران در یک طرف و منابع و محدودیت‌ها در طرف دیگر، حاوی جلوه‌هایی آموزنده از سقف کیفیت حکمرانی در ایران است. لذا تحولات تاریخی برنامه‌ریزی به عنوان حلوه‌ای از محتوای حکمرانی و سازمان برنامه‌ و بودجه به عنوان شاخصی از کیفیت نهادی آن در ایران، درس‌های بسیاری برا آموختن دارد که در این کتاب به بخش‌هایی از آن پرداخته شده است.

نویسندگان : مسعود نیلی و محسن کریمی

ناشر: نشر نی
قطع: رقعي
سال انتشار: ۱۳۹۶
تعداد چاپ: ۱
عرض: ۱۴.۴
ارتفاع:  ۲۱.۴
نوع جلد: نرم
تعداد صفحات: ۳۰۶

قیمت:  ۲۲,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی در ایران ۱۳۵۶-۱۳۱۶